Sabtu, 23 Ogos 2008

Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu dan Jenis-jenis Dadah Baru Yang Lain
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke - 76


Tarikh : 21-23 Nov 2006
Keputusan Muzakarah :

" Dadah jenis syabu dan dadah-dadah jenis baru yang lain mempunyai kesan mudharat yang sama seperti ecstasy, katamine dan Gamma Hyroxybuytric Acid ( GHB ).
Oleh itu, penyalahgunaan dadah jenis syabu dan dadah-dadah baru yang lain adalah haram dan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ini seperti menanam, memproses, memiliki, menjual, mengedar, membeli atau membenarkan premis digunakan untuk bersubahat dengan penggunaannya adalah juga diharamkan."

Label:

Menternak Binatang Dua Alam
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke - 26Tarikh : 7 Mac 1990

Keputusan Muzakarah :

" i. Perusahaan menternak ketam nipah untuk eksport adalah harus kerana ia bukan binatang dua alam.
ii. Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulama' -
a. Menurut jumhur ulama' , perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah haram kerana ia adalah binatang dua alam.
b. Menurut Mazhab Maliki , perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah harus. "
Imunisasi Hepatitis B
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke - 22 Tarikh : 24 November 1988


Keputusan Muzakarah :
" Vaksin untuk imunisasi Hepatitis B yang dihasilkan daripada ragi adalah tidak najis dan harus digunakan kerana ragi adalah suatu bahan yang suci. "
Penyuntikan Highly Purified Insulin Daripada Babi
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Agama Islam Kali ke - 6
Tarikh : 10 Oktober 1983

Keputusan Muzakarah :

" Hukum menyuntikkan Insulin daripada najis mughalazah (babi) bagi tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana darurat. Begitu juga hukuman bagi mereka yang menjalankan penyuntikannya. "
Baja Daripada Tahi Babi
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan
Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke - 2 Tarikh : 12 Mei 1981


Keputusan Muzakarah :

" Berdasarkan nas daripada kitab tersebut di atas mesyuarat Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan seperti berikut -

( a ) Bahawa baja yang diperbuat daripada tahi babi adalah najis mughalazah, sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus serta makruh

( b ) Bahawa makanan ayam yang diproses daripada bahan-bahan yang bercampur dengan najis seperti darah lembu , darah babi dan lain-lain adalah harus atau halal. "
Penyembelihan Ayam Dengan Pelalian Water Stunner
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-22
Tarikh : 24 November 1988
Keputusan Fatwa :
" Penggunaan pelalian 'Water Stunner' dalam proses penyembelihan ayam adalah harus".
Penggunaan Bulu Babi
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-12
Tarikh : 21-22 Januari 1985
Keputusan Fatwa :
" Penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu babi adalah haram. Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi atau tidak maka harus digunakan".
Gas Daripada Tahi Babi
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-2
Tarikh : 12 - 13 Mei 1981
Keputusan Fatwa :
' Gas yang diproses daripada tahi babi dengan menggunakan api hukumnya najis dan yang tidak menggunakan api hukumnya suci'.
Gas Daripada Tahi Babi
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-2
Tarikh : 12 - 13 Mei 1981
Keputusan Fatwa :
' Gas yang diproses daripada tahi babi dengan menggunakan api hukumnya najis dan yang tidak menggunakan api hukumnya suci'.
Hukum Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali Ke-37
Tarikh : 23 Mac 1995
Keputusan Fatwa :
' Bersetuju dan meluluskan penggunaan pewarna (cochineal) dalam makanan berasaskan kepada ukuran piawaian yang telah ditetapkan, tidak melebihi dari 0.006%'.